معرفی مدیریت برنامه و بودجه

وظایف و اختیارات:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه؛
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه (جمع‌آوری، تلفیق و تنظیم و..) در مسیر اهداف، خط‌مشی و در چارچوب اعتبارات مصوب دانشگاه با همکاری مدیران و روسای واحدها و برنامه‌های پیشنهادی ارایه شده؛
 • نظارت بر نحوه مصرف و نگهداری اعتبارات و بودجه و سنجش میزان پیشرفت فعالیت و برنامه‌های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها تابعه؛
 • ابلاغ اعتبارات مصوب و تخصیص بودجه به هریک از واحدها در دانشگاه؛
 • تهیه، بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی؛
 • تلاش و پیگیری به­منظور جذب اعتبارات از ردیف­ها و تبصره­های قانون بودجه و تامین منابع مالی؛
 • مطالعه و بررسی مستمر وظایف سازمانی و چگو‌نگی کردش کار واحدهای تابعه به‌منظور برنامه‌ریزی، تفکیک و تقسیم صحیح وظایف و جلوگیری از تکرار و تداخل آنها؛
 • انجام بررسی‌های سازمانی به‌منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی؛
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری؛
 • تهیه و تنظیم ساختارسازمانی و تشکیلاتی تفصیلی با همکاری واحدهای ذیربط و ارتباط با مراجع ذیصلاح متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه به منظور تجدید نظر و تغییرات مورد نیاز در تشکیلات سازمانی دانشگاه؛
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها، نیرو‌ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)؛
 • پایش و مدیریت اطلاعات و آمار و شاخص های عملکردی دانشگاه و ارائه گزارش به وزارت عتف و دستگاه­های ذیربط؛
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور؛
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط؛
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری و چرخه مدیریت بهره­وری در دانشگاه؛
 • استقرار نظام پیشنهادها و مدیریت کیفیت در دانشگاه؛
 • انجام امور اجرایی، تدوین و بازنگری سند راهبردی، ماموریت، چشم­انداز، ارزش ها و اهداف کلان دانشگاه؛
 • تدوین، ارزیابی و بازنگری برنامه­های بلند مدت و عملیاتی دانشگاه در راستای سند راهبردی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها؛

-پیگیری امور و مصوبات هیات امنا؛

-  انجام سایر وظایف محوله ازسوی مقام مافوق.

مدیر برنامه و بودجه